Στις «Φορολύσεις» γνωρίζουμε ότι το ζήτημα της μισθοδοσίας είναι αρκετά περίπλοκο για κάθε επιχείρηση. Ό, τι μορφή κι αν έχει η εταιρεία σας (κοινή, βιομηχανική, βιοτεχνική, οικοδομική κ.τ.λ.), ασχολούμαστε εμείς με τα ζητήματα μισθοδοσίας είτε του εργατικού δυναμικού είτε των μετόχων, ώστε να αφοσιωθείτε εσείς στην ανάπτυξη του αντικειμένου σας.

  • Σε εποχές κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε, σας δίνουμε εναλλακτικές λύσεις ως προς το είδος και την ποσότητα του προσωπικού που μπορείτε να απασχολήσετε αλλά ταυτόχρονα και εναλλακτικούς τρόπους μισθοδοσίας.
  • Βασικός μας στόχος είναι πάντοτε το δικό σας συμφέρον. Για το λόγο αυτό, υπολογίζουμε εμείς την μισθοδοσία που υποχρεούστε να καταβάλλετε, προτείνοντας μάλιστα, έπειτα από μελέτη, την καλύτερη δυνατή λύση για εσάς.
  • Τα ασφαλιστικά ταμεία είναι ένα ζητούμενο που συνοδεύει και την μισθοδοσία. Είτε πρόκειται, λοιπόν, για το δικό σας ταμείο είτε των υπαλλήλων σας, εμείς συντάσσουμε και υποβάλουμε τις δηλώσεις που απαιτούνται.
espa_banner