Ως λογιστές αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικές είναι για τη δική σας οικονομική ευημερία οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, όπως είναι για παράδειγμα το σύστημα του Airbnb. Ωστόσο, επειδή απαιτούνται κάποιες διαδικασίες αρκετά περίπλοκες για έναν ιδιώτη, το γραφείο μας μπορεί να σχεδιάσει την εκάστοτε μίσθωση με βάση το δικό σας συμφέρον. Από εκεί κι έπειτα εσείς δεν έχετε να ανησυχείτε για κάτι, καθώς εμείς θα παρακολουθούμε όλη την πορεία του έργου και θα ασχολούμαστε με την υποβολή των καταστάσεων μίσθωσης, όποτε θεωρείται αναγκαίο. Όμως πριν πάρουμε κάποια απόφαση μίσθωσης, υπολογίζουμε ιδιαίτερα προσεχτικά τον φόρο που θα πρέπει να καταβάλλεται για κάθε μίσθωση. Σας παρουσιάζουμε, λοιπόν, τα έσοδα και τα έξοδα του συγκεκριμένου έργου και σας συμβουλεύουμε για το αν είναι μία κίνηση συμφέρουσα ή όχι.

espa_banner